Het investering in een zonnepanelen systeem kan u zoals al eerder aangegeven naast een flinke besparing in de energie rekening ook nog een aantal aantrekkelijke fiscale voordelen opleveren. Op deze pagina zullen deze fiscale voordelen voor uw MKB bedrijf worden gesproken.


In de regel zijn er een viertal investeringsaftrek regeling waar u als mkb’er gebruik van kunt maken.


 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (K.I.A)
 • Energie-investeringsaftrek ( E.I.A)
 • Milieu-investeringsaftrek (M.I.A)
 • Vamil

 • K.I.A

  Indien u als MKB bedrijf besluit te investeren in een zonnepanelen installatie dan kunt u gebruik maken van de K.I.A. Deze regeling maakt het voor MKB-bedrijven mogelijk om bij de aanschaf of reparatie van nieuwe bedrijfsmiddelen fiscaalvoordeel op te doen.


  Het te ontvangen bedrag van de K.I.A is afhankelijk van het van het geïnvesteerde bedrag van het MKB-bedrijf in het boekjaar. Hieronder is in een tabel afkomstig van de belastingdienst weergegeven welk bedrag u kan verwachten indien u van deze regeling gebruik zou willen maken.

  Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
  ⇐ €2.300,- 0%
  €2.301,- t/m €55.248,- 28%
  €55.249,- t/m €102.311,- €15.470,-
  €102.312,- t/m €306.931,- €15.470,- minus 7,56% het gedeelte van het investeringsbedrag boven de €102.311,-
  >€306.931,- 0%


  K.I.A aanvragen


  Het aanvragen van de kleinschalige investeringsaftrek voor de aanschaf van zonnepanelen doet uw MKB-bedrijf bij de belastingdienst. Dit kunt u ook digitaal doen. De K.I.A zal worden toegepast wanneer het MKB-bedrijf aangifte doet van inkomsten belasting en vennootschapsbelasting.


  E.I.A


  De Energie-investeringsaftrek is een fiscale regeling waarvan MKB-ondernemers gebruik kunnen maken bij de aanschaf van zonnepanelen. Door de E.I.A is het dan ook mogelijk om aanzienlijk in uw vermogen te besparen bij de aankoop van zonnepanelen. Door dat u als MKB-bedrijf de investeringskosten en energiebesparende bedrijfsmiddelen kunt aftrekken van de fiscale winst tot een maximum van 41.5% zult u instaat zijn te besparen op uw inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.


  Om als MKB’er gebruik te kunnen maken van de Energie-investeringsaftrek voor de aanschaf van zonnepanelen dient u aan twee voorwaarden te voldoen. Ten eerste gaat het om een investeringsbedrag van minimaal € 2.500,- en maximaal € 118.000.000,- aan bedrijfsmiddelen die voldoen aan de eisen van de Energielijst. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de E.I.A enkel geldt voor MKB-bedrijven die winst maken.


  Als laatste voorwaarden dient het MKB-bedrijf belastingplichtig voor inkomsten en vennoot belasting in Nederland te zijn.


  De E.I.A regeling kan niet alleen worden toegepast op zonnepanelen er zijn verschillende bedrijfsmiddelen die hier ook voor in aanmerking komen. Het zal hierbij altijd gaan om middelen die aan energieprestatie eisen voldoen en doelmatig energie verbruikt bevorderen.

  Energie-investeringsaftrek aanvragen


  Indien u gebruik wilt maken van de E.I.A regeling voor de aanschaf van zonnepanelen dan dient u deze investering binnen drie maanden digitaal aan te melden via het eLoket van de RVO.nl. Deze aanvraag kan alleen digitaal gedaan worden en niet schriftelijk. Indien de bedrijfsmiddelen aan alle voorwaarden voldoen zult u hier een verklaring van ontvangen. In de verklaring staat precies vermeld welk bedrag voldoet aan de voorwaarden. Van het investeringsbedrag mag het MKB bedrijf vervolgens tot maximaal 41.5% van de fiscale winst aftrekken.


  U moet er wel rekening mee houden dat indien u besluit gebruik te maken van de E.I.A u geen gebruik meer kunt maken van de SDE+ regeling. Over het algemeen is de E.I.A regeling gunstiger voor de MKB-bedrijven dan de SDE+. Echter doet u er verstandig aan om dit van te voren te controleren zodat u er zeker van kan zijn dat u het beste voordeel behaald.  Investeringsaftrek

  Milieu-investeringsaftrek


  Indien u als MKB bedrijf investeert in milieu vriendelijke middelen als zonnepanelen dan kunt de de M.I.A regeling toepassen. U dient er rekening mee te houden dat de M.I.A regeling niet is te combineren met de Energie-investeringsaftrek. Wel kunt u de Milieu-investeringsaftrek combineren met andere investeringsaftrek mogelijkheden als bijvoorbeeld de Vamil en de K.I.A.
  De voorwaarden om gebruik te maken van M.I.A zijn onder andere dat de investering minstens €2.500,- betreft in een jaar voor bedrijven. De tabel geeft de percentages milieu-investeringsaftrek die u ontvangt per categorie voor uw investering.  Milieu-investering Milieu-investeringsaftrek
  Categorie 1 36%
  Categorie 2 27%
  Categorie 3 13,5%


  De M.I.A wordt vooral aantrekkelijk voor u als MKB’er wanneer u te maken heeft met ook het saneren van asbest van uw dak. Bij het verwijderen van asbest van het dak valt uw aanvraag binnen categorie 2 en zal uw bedrijf een milieu-investeringsaftrek van 27% ontvangen voor de vervanging van deze daken. Dit houdt in dat u geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen over 27% van het investeringsbedrag.
  Vamil

  Met Vamil kan uw bedrijf investeringen als zonnepanelen op een willekeurig moment afschrijven, het is zelfs mogelijk tot 75% in het eerste jaar af te lossen. Deze afschrijving mag van de fiscale winst afgeschreven worden, op deze manier kan uw bedrijf een interessant liquiditeits- en rentevoordeel behalen. Het bedrijf zal door de aflossing namelijk een lagere fiscale winst behalen waardoor uw bedrijf minder inkomsten- en vennootschapsbelasting dient te betalen.


  Aanvragen van M.I.A. en Vamil voor bedrijven

  Net als bij de E.I.A moeten ook de aanvragen van de M.I.A. en Vamil door MKB bedrijven binnen drie maanden na de aanschaf van de zonnepanelen plaats vinden. Deze aanvraag vind digitaal plaats via de website van de belastingdienst. Wanneer het MKB bedrijf de aanvraag voor fiscale voordelen heeft ingediend en deze is bevestigd voor de aanschaf van zonnepanelen kunt u de M.I.A. en Vamil toepassen bij de belastingaangifte van uw bedrijf.


  M.I.A. en Vamil kan uw bedrijf aanvragen voor de aanschafkosten van zonnepanelen, aanpassingskosten van zonnepaneleninstallaties en de aanschaf van nieuwe onderdelen van uw zonnepaneleninstallatie. Daarnaast kan de M.I.A ook worden gebruikt voor de asbest saneringskosten van uw dak.


  Partner

  Zonnepanelen offerte